Prenumeration

Du kan betala antingen med swish eller med plusgiro. Vårt swishnummer är 123 527 23 80 (Tidskriften Medusa). I meddelanderutan ange ert namn och adress. Vårt plusgirokonto är 17 60 16-4. Ange namn, adress och vilken prenumerationsform det avser. Prenumeration student inom Sverige 180 krPrenumeration inom Sverige 280 SEKPrenumeration utanför Sverige 350 SEKPrenumeration skolor och … Fortsätt läsa Prenumeration