Prenumeration

Medusa, årgång 2014

Du kan betala antingen med swish eller med plusgiro. Vårt swishnummer är 123 527 23 80 (Tidskriften Medusa). I meddelanderutan ange ert namn och adress.

Vårt plusgirokonto är 17 60 16-4. Ange namn, adress och vilken prenumerationsform det avser.

Prenumeration student inom Sverige 180 kr
Prenumeration inom Sverige 280 SEK
Prenumeration utanför Sverige 350 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek inom Sverige 380 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek utanför Sverige 410 SEK
Stödprenumeration 500 SEK

Medusa utkommer med 4 nummer per år: i mars, juni, september och december. Prenumerationen löper per kalenderår, så du får de nummer som utkommit tidigare under året när du betalar in din avgift. Betalningar i december antar vi gäller kommande år om inte annat anges.

Lösnummer kostar 80 kronor. Äldre årgångar kostar 200 kronor per årgång. Betalning sker på samma sätt som prenumeration (se ovan).

Från och med den 25 maj 2018 har en ny datalagringslag trätt i kraft. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och här kan du ladda ner Medusa GDPR-policy om vad som gäller dig som prenumerant hos oss på Medusa.