Prenumeration

Prenumerera på MEDUSA!

Medusa, årgång 2014

Medusa, årgång 2014

Från och med den 25 maj 2018 har en ny datalagringslag trätt i kraft. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och här kan du ladda ner Medusa GDPR-policy om vad som gäller dig som prenumerant hos oss på Medusa.

Nu har du som ny prenumerant möjlighet att betala in årsavgiften via swish till vårt swishnummer 123 527 23 80 (Tidskriften Medusa). I meddelanderutan ange ert namn och adress, dock max 50 tecken, se nedan exempel:
Julius Caesar, Forum Romanum 1, 111 22 Rom

Ni kan även sätta in prenumerationsavgiften på vårt plusgirokonto 17 60 16-4. Ange namn, adress och vilken prenumerationsform det avser.

Prenumeration student inom Sverige 170 kr
Prenumeration inom Sverige 270 SEK
Prenumeration utanför Sverige 340 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek inom Sverige 360 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek utanför Sverige 390 SEK
Stödprenumeration 500 SEK

Medusa utkommer med 4 nummer per år: i mars, juni, september och december. Prenumerationen löper per kalenderår, så du får de nummer som utkommit tidigare under året när du betalar in din avgift.

Äldre nummer kostar 100 kronor per årgång för åren 1980-2017 och 260 kronor per årgång för åren 2018 och framåt. Betalning sker på samma sätt som prenumeration (se ovan).