Medusa 2024:1 ute!

Sommaren och nästa nummer närmar sig, men ni missade väl inte årets nummer 1 när det kom för några månader sedan?

 • Abdülmecid II, Olof Heilo
 • Villa del Tellaro, Claudia Bini
 • Var Sofokles upplysningskritiker?, David Holmgren
 • Boris Johnson och antiken, Torsten Rönnerstrand
 • Goethe i Rom, Conny Svensson
 • Från skam till skuld, Ingela Wiman
 • Recensioner
 • Medusa som souvenir, Anna Lindblom

Årsmöte 2024

Medusa – föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2024 onsdagen den 27 mars, kl. 19:00. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Länk erhålls vid anmälan.

Anmälan sker till info@tidskriftenmedusa.se senast måndagen den 25 mars.

Medusa 2023:4 ute!

Årets sista Medusa är ute. God jul och glöm inte att teckna prenumeration för 2024!

 • Möss och gudar, Daniel Henningsson
 • Marsyas i mängder, Julia Habetzeder
 • Gyllene tider, Sten Niklasson
 • Ranuccio Bianchi Bandinelli, Rolf Hugoson
 • Cykelarkeologi på Cypern och tio pund i Serbien, Frederick Whitling
 • Att diagnosticera det förflutna, Lars Kullman
 • Serena. Stilichos hörnsten, Joel Sennerstrand
 • Recensioner
 • Medusa-mosaiken från Bignor Roman Villa, Fanny Kärfve

Medusa 2023:2 ute!

Kan du tänka dig någon bättre sommarläsning än det senaste numret av Medusa?

 • En fransk äventyrare upptäcker Avesta, Ashk Dahlén
 • Svenskar i ett fjärran land, Nathalie Sandberg & Linda Hedlund
 • I Etruriens utkanter, Barbro Santillo Frizell
 • Moneta Mediolanensis Recogita, Svante Fischer
 • Saroniska bukten genom tiderna, Christopher Nuttall
 • Ronny Ambjörnsson och antiken, Torsten Rönnerstrand
 • Menuas kanal, Paavo Roos
 • Recensioner
 • Medusa på Skoklosters slott, Kristine Gierow