Kontakt

Logotyp för tidskriften Medusa

Logotyp för tidskriften Medusa

Telefon: 08-32 20 56 (telefonsvarare, lämna namn, ärende och telefonnummer).
OBS. Detta nummer kommer att upphöra att gälla den 31 mars 2023 och ska ersättas av ett nytt så fort som möjligt.

E-post: info@tidskriftenmedusa.se

Postadress:
Tidskriften Medusa
Institutionen för arkeologi och antik historia
Uppsala universitet
Box 626
751 26 Uppsala