Bli skribent

Medusa, årgång 2010

Medusa, årgång 2010

Välkommen som skribent i Medusa!

Medusa riktar sig till alla antikintresserade men också till andra, allmänt kulturintresserade läsare. Tidningen för i populär form ut forskning och sprider kunskap om antiken, i synnerhet om Grekland och Rom. Författaren är fri att väljaämne men måste ta hänsyn till Medusas karaktär av populärvetenskaplig tidskrift och att den i första hand vänder sig till personer som saknar specialkunskaper om antiken.

Författaren är fri att använda de specialuttryck som ämnet kräver men måste förklara dem, i texten eller i form av t.ex. faktarutor. På samma sätt kan information som inte direkt passar in i löptexten istället ges i faktarutor.

Författare får 5 exemplar av tidskriften. Manus ska insändas digitalt (som bilaga) till e-post:

info@tidskriftenmedusa.se

För närmare information, ladda ner våra riktlinjer: Anvisningar till skribenter.