Medusa 2023:2 ute!

Kan du tänka dig någon bättre sommarläsning än det senaste numret av Medusa?

 • En fransk äventyrare upptäcker Avesta, Ashk Dahlén
 • Svenskar i ett fjärran land, Nathalie Sandberg & Linda Hedlund
 • I Etruriens utkanter, Barbro Santillo Frizell
 • Moneta Mediolanensis Recogita, Svante Fischer
 • Saroniska bukten genom tiderna, Christopher Nuttall
 • Ronny Ambjörnsson och antiken, Torsten Rönnerstrand
 • Menuas kanal, Paavo Roos
 • Recensioner
 • Medusa på Skoklosters slott, Kristine Gierow

Medusa 2023:1 ute!

Årets första nummer av Medusa är ute!

 • Ryssland och det antika arvet, Per-Arne Bodin
 • Den korintiska hjälmen, Malcolm af Donner
 • Arkitektens avsikt eller symbol för kvinnoförtryck, Cecilia Karlsson
 • Blå skugga. Bertil Malmberg i Hades, Adam Korpskog
 • Ett monster, Sten Niklasson
 • Antikens kultur och samhällsliv. Ett omtvistat namn, Johannes Siapkas
 • En kejsares minnen, Conny Svensson
 • Alla älskar en comeback, Victor Wretström
 • Recensioner
 • Medusa tipsar
 • Medusa i Makedonien, Elias Wibacke

Årsmöte

Medusa – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2023 onsdagen den 29 mars 2023, kl. 18:30. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Länk erhålls vid anmälan.

Anmälan sker till info@tidskriftenmedusa.se senast måndagen den 27 mars.

Medusa 2022:4 ute!

Kanske var du för upptagen med julstöket för att komma ihåg förra årets sista Medusa? Det blev ett spännande nummer med särskilt fokus på Tutankhamons grav och staden Ur:

 • Tutankhamons grav och staden Ur, 1922–2022, Björn Lundquist
 • Kulturarv och arkeologi i Irak, William Brad Hafford
 • 1001 kvitton. Administration under Ur III-dynastin, Seraina Nett
 • Bild och ljud i Ur, Agnes Tulstrup Henriksen
 • Mannen från Kaldéen, Ola Wikander
 • En värld av kilskrift, Carolin Johansson, Gustav Ryberg Smidt
 • och Rune Rattenborg
 • Tutankhamon utan graven, Åke Engsheden
 • På väg mot upptäckten av Tutankhamons grav, Andreas Dorn
 • Tutankhamons upptäckare i Sverige, Carolin Johansson
 • Ond bråd död, Sofia Häggman
 • Recension
 • Huwawa, gorgonernas förfader?, Björn Lundquist