Prenumeration

Prenumerera på MEDUSA!

Medusa, årgång 2014

Medusa, årgång 2014

Från och med den 25 maj 2018 har en ny datalagringslag trätt i kraft. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och här kan du ladda ner Medusa GDPR-policy om vad som gäller dig som prenumerant hos oss på Medusa.

Nu har du som ny prenumerant möjlighet att betala in årsavgiften via swish till vårt swishnummer 123 527 23 80 (Tidskriften Medusa). I meddelanderutan ange ert namn och adress, dock max 50 tecken, se nedan exempel:
Julius Cesar, Forum Romanum 1, 111 22 Rom

Ni kan även sätta in prenumerationsavgiften på vårt plusgirokonto 17 60 16-4. Ange namn, adress och vilken prenumerationsform det avser.

Prenumeration student inom Sverige 160 kr
Prenumeration inom Sverige 260 SEK
Prenumeration utanför Sverige 325 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek inom Sverige 350 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek utanför Sverige 375 SEK
Stödprenumeration 500 SEK

Medusa utkommer med 4 nummer per år: i mars, juni, september och december.