Prenumeration

Prenumerera på MEDUSA!

Medusa, årgång 2014

Medusa, årgång 2014

Sätt in prenumerationsavgiften på vårt plusgirokonto
17 60 16-4. Ange namn, adress och vilken prenumerationsform det avser.

Prenumeration student inom Sverige 150 kr
Prenumeration inom Sverige 250 SEK
Prenumeration utanför Sverige 325 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek inom Sverige 300 SEK
Prenumeration skolor och bibliotek utanför Sverige 375 SEK
Stödprenumeration 500 SEK

Medusa utkommer med 4 nummer per år: i mars, juni, september och december.