Kallelse till årsmöte

MEDUSA – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar till årsmöte för 2014 onsdagen den 19 mars 2014, kl. 18.00, Medelhavsmuseet, Salongen. Anmälan om deltagande görs senast onsdagen den 12 mars till Anna Lindblom via: annazons (snabel a) hotmail.com

Logotyp för tidskriften Medusa

Logotyp för tidskriften Medusa

Dagordning
§1 val av ordförande och sekreterare för mötet
§2 val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötets ordförande justera protokollet
§3 godkännande av och kallelse och dagordning
§4 framläggande av verksamhetsberättelse
§5 framläggande av revisionsberättelse
§6 fastställande av resultat- och balansräkningar
§7 frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§8 val av ordförande
§9 val av övriga styrelseledamöter
§10 val av revisor
§11 utseende av valberedning
§12 byte av ansvarig utgivare
§13 bestämmande av prenumerationsavgift  för nästkommande verksamhetsår
§14 eventuella frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
§15 övriga frågor

Medusa nr 4, 2013: Minoiskt möte på klassisk mark

Omslaget till Medusa nr 4, 2013

Medusa nr 4, 2013

Läs om hur politik och konflikt formar historieskrivningen och hur kulturarvet används på Cypern. Öns historia beskrivs å ena sidan som starkt kopplad till den grekiska antiken och å andra sidan som en plats med ett mångkulturellt arv.

I det romerska samhället var befolkningen indelad i tre kategorier: friborna, frigivna och slavar. Att vara frigiven var en status som var viktig att visa upp och som manifesterades i ord och bild på de frigivnas gravmonument. Läs mer

Medusa nr 3, 2013

Medusa nr 3, 2013

Medusa nr 3, 2013

Skedde en ekologisk kollaps i antikens Grekland? Anneli Ekblom reder ut denna fråga i sin genomgång av både skriftlig och arkeologisk evidens.

Cecilia Rodéhn berättar hur, och varför, sydafrikanska politiker gärna väver in referenser till antiken i sina tal.

Patrik Klingborg visar hur Athens vattencisterner avslöjar den romerske härföraren Sullas strategi år 86 f.Kr., under kriget mot den pontiske kungen Mithridates VI. Läs mer

Medusa nr 2, 2013: Upptäck Neapelbukten!

Medusa nr 2, 2013

Medusa nr 2, 2013

I detta nummer av Medusa, och i nästa, vill vi lyfta fram Neapelbuktens fantastiska historia. Vi fokuserar här i första hand på de arkeologiska lämningar som fallit i skuggan av de stora upptäckterna i Pompeji, Herculaneum, Stabiae och Oplontis.

Efter att ha tittat närmare på Neapelbuktens arkeologiska lämningar, har vi kunnat konstatera att mängden intressanta fynd är överväldigande. För den som är beredd att blicka bortom Pompejis välkända och turistfyllda gator finns här fantastiska platser att upptäcka! Läs mer

Medusa nr 1, 2013

Medusa nr 1, 2013

Medusa nr 1, 2013

Läs om kontinuiteten i kosthållet från antiken till idag i Medelhavsområdet och känn doften av salami, prosciutto, bröd och ostfrån olika provinser!

Einar Gjerstad och Sara Lindvall är på besök i utgrävningarna vid Sant’ Omobono i Rom.

Vi går på besök i ett romerskt atriumhus i Pompeji och vi får se hur ingången, fauces, dekorerades med mosaiker för att imponera på besökaren, och hur kulten till husets gudar gick till vid lararierna.

Att störa sina grannar är aldrig populärt, men vad är straffet för en präst som fört oväsen i gudens boning? Läs mer

Tidigare årgångar

Medusa, årgång 2010

Medusa, årgång 2010

Tidigare årgångar av MEDUSA-tidningar finns till försäljning, liksom enstaka tidigare nummer.

Lösnummer: 70 SEK/st
Tidigare årgångar (4 nr) fram till 2009: 100 SEK
Tidigare årgångar (4 nr) från och med 2010: 250 SEK
5 tidigare årgångar (5×4 nr): 550 SEK
10 tidigare årgångar (10×4 nr): 1000 SEK

Prislistan inkluderar porto. Nr 2, 1988 är tyvärr slutsålt.

Vill du beställa Medusa-tidningar? Sätt in motsvarande summa på plusgiro 17 60 16-4, ange namn, adress, antal, år och tidningsnummer.

Medusa nr 4, 2012

Medusa nr 4, 2013

Medusa nr 4, 2013

Läs om det spektakulära askaltaret som kommit i dagen vid utgrävningarna av Zeus Lykaions helgedom i Arkadien – finns där tecken på människoben bland de offrade djurbenen?

Området som motsvarar dagens Libyen har genom historien varit av intresse för omvärlden på grund av sitt geopolitiska läge och bördiga land. Artikeln ger oss särskild inblick i det västligt belägna Tripolitanien under romerskt herravälde.

Vi besöker Alife en stad i östra Kampanien som har ett mycket välbevarat castrum synligt i stadsplanen. Utanför stadsmuren ligger en av den romerska världens största amfiteatrar. Läs mer

Medusa nr 3, 2012

Medusa nr 3, 2012

Medusa nr 3, 2012

I Armenien finns många forntida monument bevarade, både från romersk tid och från medeltiden. Enligt armenisk tradition ska provinsen Armenia ha varit den första inom det romerska imperiet att kristnas och vissa av kyrkorna och klostren har använts kontinuerligt sedan 400-talet e.Kr. I detta nummer får vi följa med på en exposé bland Armeniens romerska och medeltida byggnader tillsammans med Jesper Blid.

De svenska utgrävningarna av Zeus Labraundos helgedom i Karien, Turkiet har pågått i perioder sedan 1948. Läs om de senaste spännande resultaten där man bl.a. utforskat ett tidigkristet kyrkokomplex. Läs mer

Medusa nr 2, 2012

Medusa nr 2, 2012

Medusa nr 2, 2012

Amasonmyten har diskuterats från antiken fram till våra dagar. Samma frågor har ofta ställts: varför uppstod myten och vilka var de verkliga amasonerna? Amasonmyten var liksom de flesta grekiska myter variationsrik och det dröjde århundraden innan en kanonisk myt växte fram.

Den mytiska varginnan som ger tvillingarna Romulus och Remus di har ända sedan antiken varit en viktig symbol för staden Rom. Nu får vi veta hur bilden av varginnan  använts och omtolkats av romarna genom historien fram till modern tid.

Egypten erbjuder vackra tempel, imponerande gravmonument och storslagna vyer över öknen. I norra Egypten ligger Kairo, ”Orientens juvel” med de tre pyramiderna vid Giza och den stora sfinxen. Från Giza forsätter vi söderut via Abusir och Sakkara till Dahshur och Abu Simbel. Läs mer

Tidskriftsamlare

Medusa-tidskriftsamlare

Medusa-tidskriftsamlare

Medusa-tidskriftsamlaren är 6 cm bred, 22,5 cm hög och 15,5 cm djup. Den är gjord i papp och rymmer ca 15 tidningar.

Vill du beställa tidskriftsamlare? Sätt in 50 SEK (inkl. porto) på plusgiro 17 60 16-4, ange namn, adress, antal och att det avser tidsskriftsamlare.