Kallelse till årsmöte den 24 mars 2021

MEDUSA – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2021 onsdagen den 24 mars 2020, kl. 18:30. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Inloggningsuppgifter erhålls vid anmälan.

Anmälan till info@tidskriftenmedusa.se senast måndag 22 mars.