Medusa 2021:2 ute nu!

Årets andra nummer av Medusa är nu ute. Läs om allt från religion, landskap, romare, konst, poesi och sädesmalning!

Innehåll

  • Vatten och rening i grekisk religion, Patrik Klingborg
  • Arkadien, Barbro Santillo Frizell
  • Att vända kappan efter vinden. Lucius Munatius Plancus, mannen som blev Roms siste censor, Eva Queckfeldt
  • ”Ludovisitronen”. Triptyktolkning och flyktiga fragment, Frederick Whitling
  • Sulpicia och kärleken, Johnny Strand
  • Hell hath no fury like a woman’s corn. Att mala säd i fornsemitiska texter, Ola Wikander
  • In Memoriam – Hans Furuhagen
  • Recensioner
  • Medusa tipsar
  • Gorgonen och heroerna, Fredrik Tobin-Dodd