Författararkiv: Fredrik Tobin-Dodd

Årsmöte

Medusa – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2023 onsdagen den 29 mars 2023, kl. 18:30. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Länk erhålls vid anmälan.

Anmälan sker till info@tidskriftenmedusa.se senast måndagen den 27 mars.

Medusa 2022:4 ute!

Kanske var du för upptagen med julstöket för att komma ihåg förra årets sista Medusa? Det blev ett spännande nummer med särskilt fokus på Tutankhamons grav och staden Ur:

 • Tutankhamons grav och staden Ur, 1922–2022, Björn Lundquist
 • Kulturarv och arkeologi i Irak, William Brad Hafford
 • 1001 kvitton. Administration under Ur III-dynastin, Seraina Nett
 • Bild och ljud i Ur, Agnes Tulstrup Henriksen
 • Mannen från Kaldéen, Ola Wikander
 • En värld av kilskrift, Carolin Johansson, Gustav Ryberg Smidt
 • och Rune Rattenborg
 • Tutankhamon utan graven, Åke Engsheden
 • På väg mot upptäckten av Tutankhamons grav, Andreas Dorn
 • Tutankhamons upptäckare i Sverige, Carolin Johansson
 • Ond bråd död, Sofia Häggman
 • Recension
 • Huwawa, gorgonernas förfader?, Björn Lundquist

Medusa 2022:3 ute nu!

I årets tredje nummer kan du läsa om Medelhavsmuseet och Antikmuseet i Göteborg, Dionysios, vin, Agrippina d.y., 1500-talsdiplomaten Busbecq, Via Appia och Marcel Proust!

Innehåll

 • Medelhavsmuseet. Då, nu och i framtiden, Suzanne Unge Sörling
 • Resande sällskap: Dionysos artister, Gullög Nordquist
 • Vin i Georgien, Ulrica Söderlind
 • Agrippina d.y. En kvinnas uppgång och fall, Matilda Engbe
 • Antikmuseet i Göteborg, Kristian Göransson
 • Monumentum Ancyranum, tulpaner och krimgotiska. Till 500-årsminnet av Ogier Ghiselin de Busbecqs födelse, Paavo Roos
 • L’Appia ritrovata. En vandring från Rom till Brindisi 2015, Sture Nygren
 • Var Marcel Proust sin tids Homeros?, Torsten Rönnerstrand
 • Recensioner
 • En Medusa på rätt plats, Sara Lindvall

Antika texter i krigstid

Vintern 1939–40 befinner sig Finland i en av landets allvarligaste kriser någonsin och den finlandssvenska kulturtidskriften Nya Argus viger hela förstasidan av januarinumret åt ett nära två och ett halvt tusen år gammalt diktfragment översatt av Emil Zilliacus. I det senaste numret av Medusa skriver Thomas Sjösvärd om antikbruk under andra världskriget:

Förstasidan till Nya Argus nr 1-2/1940.
Bild: Kungliga bibliotekets reproservice.