Medusa nr 2, 2005

Medusa nr 2, 2005

Medusa nr 2, 2005

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Gåvor till Poseidon, våldsamma kvinnor och etruskiska naturresurser. Om allt detta i en salig blandning finns att läsa i föreliggande nummer av Medusa. Först ut är Jenni Hjohlman, fil.dr i Antikens kultur och samhällsliv, för närvarande anställd av Svenska Institutet i Athen. Jenni har tidigare sysslat med den senromerska och tidigmedeltida perioden i Grekland och studerar nu grekiska inskrifter som har hittats i Poseidonhelgedomen på Poros, antikens Kalaureia. Om ett par av dessa inskrifter berättar hon i Kalaureias välgörare på pränt och vi får då veta vad de säger oss om donationer till havsguden Poseidon.

Att amasoner inte var att leka med torde vara allmänt känt, men att också husfruar kunde framställas som aggressiva våldsverkare har vanligen inte rönt så mycket uppmärksamhet. Detta försöker nu Anna Lindblom, fil.kand. och forskarstuderande i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet, råda bot på i det av våld präglade bidraget Amasoner och husfruar tar till vapen. Handlingskraftiga kvinnor på attiska vaser.

I Etruskerna satt på en förmögenhet berättar Richard Holmgren om utvinningen av alun i Etrurien och hur detta mineral kom till användning vid tygtillverkning. Richard Holmgren, som själv är uppvuxen i Tolfabergen i Etrurien, är arkeolog och driver sedan 1992 företaget ARCDOC, Arkeologisk Dokumentation, med inriktning på östra Medelhavsområdet och Mellanösterns arkeologi.

Ingela Wiman är docent och universitetslektor vid Klassiska institutionen på Göteborgs universitet och berättar i Människa och natur i norra Etrurien om sin landskapsarkeologiska forskning i Etrurien. Utifrån analyser av slaggrester och antikt pollen berättar hon om historien kring det rökomhöljda Elba, etruskernas metallindustri och dess påverkan på natur och miljö.

Tidningen bjuder även på två recensioner och de sedvanliga ”antika nyheterna” i Pantoia. Därefter möter vi en skäggig Medusa från Köpenhamn, presenterad av Lillemor Stålhammar.

Slutligen vill vi i redaktionen med detta nummer varmt tacka Gunnel Ekroth för hennes tid som ansvarig utgivare för Medusa. Gunnel lämnar nu över ansvaret till tidningens nya ansvariga utgivare, Jenni Hjohlman, och tidningens chefredaktör Anna Lindblom.

Nästa nummer utkommer i september. Till dess, trevlig sommar och god läsning!

Innehåll:
Jenni Hjohlman, Kalaureias välgörare på pränt
Anna Lindblom, Amasoner och husfruar tar till vapen. Handlingskraftiga kvinnor på attiska vaser
Richard Holmgren, Etruskerna satt på en förmögenhet
Ingela Wiman, Människa och natur i norra Etrurien
Bokrecensioner
Pantoi

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör),  Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Maria Lowe Fri, Petra Nickson, Helene Olofsson, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand