Medusa nr 2, 2009: Mysterier och plötslig död

Medusa nr 2, 2009

Medusa nr 2, 2009

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Den som under antiken ville veta mer om framtiden och om gudarnas vilja kunde vända sig till flera orakel. Många har hört talas om Apollons orakel i Delfi, men få känner till den fascinerande historien om Glykon, ormoraklet i Abonotheichos. Vem skulle inte vilja höra sin framtid berättas av en orm med människohuvud?

Är Mithraskulten verkligen att jämföra med en sentida herrklubb dit kvinnor aldrig fick tillträde? Den frågan berörs i två artiklar i detta nummer. En redogör för de indicier som talar för att kvinnor faktiskt kan ha deltagit i kulten medan den andra istället belyser den roll manligheten spelade i denna mysteriekult.

Intresserad av antika mordgåtor som sommarläsning? Då finns här många förslag på spännande
romaner i artikeln Historiska värderingar och mordet som nöje.

En hund begraven på en bakgata i Pompeji, vad kan den säga oss?

Innehåll:
Pontus Hellström, Alexander, den falske profeten, och oraklet i Abonotheichos
Axel Hörstedt, Mithras + kvinnorna = sant?
Anna Fredriksson, Mithraism och manlighet
Florence Vilén, Historiska värderingar och mordet som nöje
Carola Liebe-Harkort, CAVE CANEM
Ludmila Werkström, Medusa i Berlin
Bokrecension
Medusa tipsar
Paavo Roos, Missförstådd Medusa
Henrik Boman, Ett besök i Santa Maria Capua Vetere
Monica Nilsson, Den svenska Egyptenexpeditionen II

Redaktionen:
Henrik Boman (ansvarig utgivare, chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Julia Habetzeder, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand, Eva Wahlberg Sandberg, Erika Weiberg, Ludmila Werkström.