Medusa nr 4, 2012

Medusa nr 4, 2013

Medusa nr 4, 2013

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Läs om det spektakulära askaltaret som kommit i dagen vid utgrävningarna av Zeus Lykaions helgedom i Arkadien – finns där tecken på människoben bland de offrade djurbenen?

Området som motsvarar dagens Libyen har genom historien varit av intresse för omvärlden på grund av sitt geopolitiska läge och bördiga land. Artikeln ger oss särskild inblick i det västligt belägna Tripolitanien under romerskt herravälde.

Vi besöker Alife en stad i östra Kampanien som har ett mycket välbevarat castrum synligt i stadsplanen. Utanför stadsmuren ligger en av den romerska världens största amfiteatrar.

Innehåll:
Henrik Boman, Alife. Ett romerskt castrum i Kampanien
Gullög Nordquist, Människooffer till Zeus?
Kristian Göransson, Tripolitanien. Romerska spår i västra Libyen
Lästips
Henrik Boman, Med blodröd bakgrund. Medusa i Villa San Marco, Stabiae
Eva Queckfeldt, Om sarissan och den makedonska falangen
Jan Hoff, Dionysos 2012

Redaktionen:
Henrik Boman (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Julia Habetzeder, Anna Lindblom, Maria Lowe Fri, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.