Kallelse till årsmöte den 23 mars 2022

Medusa – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2022 onsdagen den 23 mars 2022, kl. 19:00. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Inloggningsuppgifter erhålls vid anmälan.

Anmälan sker till info@tidskriftenmedusa.se senast måndag 21 mars.