Kallelse till årsmöte den 26 mars 2020

MEDUSA – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar samtliga medlemmar till årsmöte för 2020 torsdagen den 26 mars 2020, kl. 17:00, på Bagdad Café på Medelhavsmuseet i Stockholm. Ändrat! Digitalt över internet. Inloggningsuppgifter erhålls vid anmälan.

Anmälan till info@tidskriftenmedusa.se senast torsdag 19 mars.