Kallelse till föreningsmöte den 23 juni 2020

Medusa – föreningen för en svensk antiktidskrift kallar till föreningsmöte tisdagen den 23 juni klockan 18:00. Mötet sker via Zoom. Inloggningsuppgifter erhålls vid anmälan.
Ärende: Stadgeändring

Anmälan till info@tidskriftenmedusa.se senast söndag 21 juni.