Kallelse till föreningsmöte den 20 juni 2022

Medusa – Föreningen för en svensk antiktidskrift kallar till föreningsmöte måndagen den 20 juni 2022, kl. 19:00. Mötet ska behandla stadgeändringar. Mötet hålls digitalt med hjälp av mötesverktyget Zoom. Inloggningsuppgifter erhålls vid anmälan.

Anmälan till info@tidskriftenmedusa.se senast fredagen den 17 juni.