Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Modern arkeologi i medelhavsområdet är idag något helt annat än när det begav sig på Schliemanns och hans kollegors tid vid slutet av 1800-talet, då tex. Troja och Mykene grävdes ut. I stället för att i första hand gräva med siktet inställt på att hitta spektakulära fynd, utan större intresse för det omgivande sammanhanget, har perspektivet bland moderna arkeologer vidgats betydligt. Med syftet att få ut så mycket kunskap som möjligt av en arkeologisk plats tar arkeologer idag gärna hjälp av andra discipliners teknik och metod. Ett lysande exempel på detta är det mångfacetterade forskningsprogrammet Staden, guden och havet som vi i detta nummer har den stora äran att presentera. Programmet leds av docent Berit Wells, som är vetenskapligt ansvarig, och fil. dr Arto Penttinen, som är ekonomiskt ansvarig och dessutom leder det fältarkeologiska arbetet. Genom projektledarnas och deras medarbetares artiklar (de sistnämndas är alla översatta från engelska av Wells och Penttinen) får vi en god inblick i hur arbetet bedrivs i detta mycket intressanta och tvärvetenskapliga projekt.

Övriga läsefrukter består av en recension och allehanda boktips. Ett nytt inslag är vår kringresande Medusa som vid sin första anhalt har landat i Paris för att ta del av senaste nytt angående kötthantering under antiken. Så hurrar vi för Svenska Institutet i Athen som nu i vår firar sitt 60-årsjubileum och vars verksamhet institutets direktör, Ann-Louise Schallin, berättar mer om. Och slutligen presenteras en medusa med tillhörande limerick författad av sjöingenjör Arne Andersson i Helsingborg.

Nästa nummer förväntas komma ut lagom till midsommar och kommer att ha det spännande temat familjen under antiken. Till dess önskar vi er alla en sprudlande vår! Och därmed lämnar vi nu över ord och bild till Staden, guden och havet…

Innehåll:
Berit Wells, Staden, guden och havet
Arto Penttinen, Poseidons helgedom på Kalaureia. Historien så här långt
Apostolos Sarris, Vad finns under ytan i helgedomen?
Dale Serjeantson, Fåglar i helgedomen
Dimitra Mylona, Att vaska fram antiken
Petra Pakkanen, Religion med lokal färg
Jari Pakkanen, Att rekonstruera en helgedom arkitektoniskt
Yannis Hamilakis & Aris Anagnostopoulos, Helgedomen i dagens samhälle. Alternativa arkeologier
Medusa tipsar
Medusa i Paris
Svenska Institutet i Athen – 60 år
Bokrecensioner

Redaktionen:
Julia Habetzeder (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Anna Lindblom, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand, Eva Wahlberg-Sandberg