Medusa nr 4, 2007: Antiken i samtiden

Medusa nr 4, 2007

Medusa nr 4, 2007

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Ett dominerande samtidsfenomen i vår tid är utan tvekan datorn och de digitala möjligheter dess teknik medför. Liksom det mesta omkring oss påverkas också bilden av antiken av den digitala tekniken. Den ger medel att både utforska och, kanske framför allt, att uppleva antiken på sätt som tidigare inte varit möjliga. Tack vare dataspel och rollspel har den antika mytologin, om än i något omstöpt form, fått en ny storhetstid. I Antika myter i moderna rollspel får vi genom Andreas Forsgren, nordisk arkeolog, en introduktion till de antika referenser som förekommer i det populära rollspelet Dungeons and Dragons. Dessutom får vi av samme författare en recension av dataspelet Age of Mythology.

Minst lika viktigt för att hålla intresset för antiken levande är digitala hjälpmedel för att rekonstruera och visualisera antika monument och miljöer. Arkeologen Jerry Helliker berättar i Antikens monument och modern teknik om en av dessa metoder och de aktuella projekt som använder sig av tekniken för att bättre kunna åskådliggöra forskningsresultat.

En konstart som i alla tider har låtit sig inspireras av antikens formspråk är arkitekturen. För Stockholms del var klassicismens påverkan särskilt märkbar under 1920-talet, då också flera stora biografsalonger uppfördes i staden. I Metropol-Palais beskriver Julia Habetzeder, fil. mag. vid Stockholms universitet, ett av dessa praktbyggen som fortfarande används, fullspäckade med antika citat. Ett annat sätt att komma åt antikens aktualitet är att jämföra vår tid med antikens. En sådan strategi använder Medusas medarbetare Jenny Wallensten, biträdande direktör vid Svenska Institutet i Athen, då hon i En New Age redan då? analyserar likheter och olikheter mellan hellenistiska mysteriereligioner och dagens New Age-företeelser.

Samtidigt som det antika arvet hittar nya uttryck i samtiden växer förstås hela tiden kunskapen om våra faktiska antika lämningar. Och även i detta nummer kan Medusa presentera en exklusiv rapport som sammanställer smått och gott av senaste arkeologiska rön från den turkiska arenan. För detta tackar vi vår medarbetare Susanne Berndt-Ersöz, fil. dr och forskare i Ankara, som i Arkeologiskt nyhetsbrev från Turkiet informerar om dagsläget.

I enlighet med samtidstemat bjuds vidare på två recensioner som behandlar moderna mediers användning av antiken. Gästrecensent är författaren Vibeke Olsson som anmäler tv-serien Rome. Hon har skrivit flera romaner om romartiden, senast Skymningens nådatid 2005, på vilken det kommer en fristående fortsättning i vår.

Därmed önskar Medusa sina läsare en Fröjdefull Jul och ett Gott Nytt År! Det första numret av Medusa år 2008 utkommer i mitten av mars. Det kommer då att handla om det svenskfinansierade arkeologiska projekt som drivs på den grekiska ön Poros, antikens Kalaureia.

Innehåll:
Andreas Forsgren, Antika myter i moderna rollspel
Aktuellt från Grekland
Jerry Helliker, Antikens monument återuppstår med hjälp av modern teknik
Julia Habetzeder, Metropol-Palais. En dold skönhet i centrala Stockholm
Googlade Medusor
Jenny Wallensten, En New Age redan då?
Medusa tipsar
Susanne Berndt-Ersöz, Arkeologiskt nyhetsbrev från Turkiet
Recensioner

Redaktionen:
Lovisa Strand (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Hedvig von Ehrenheim, Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Anna Lindblom, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand.