Medusa nr 3, 2007: Antika nyheter från Rom och Athen

Medusa nr 3, 2007

Medusa nr 3, 2007

Detta nummer av Medusa är slutsålt.

Så sant som det är sagt! Ni som har undrat över vad som har hänt på den arkeologiska arenan i Athen och Rom under det senaste året får i detta nummer ert lystmäte. Exklusivt för Medusas läsare presenterar vi två rykande färska och spännande reportage från de antika metropolerna och hoppas att de stillar nyfikenheten något. Först ut är Allan Klynne, fil. dr i Antikens kultur och samhällsliv, som i Rapport från Rom berättar om flera märkliga fynd som under året givit upphov till utställningar och brännheta diskussioner i den italienska huvudstaden. I det andra bidraget håller fil. dr Jenny Wallen­sten, biträdande direktör vid Svenska Institutet i Athen, oss uppdaterade om vad som utspelar sig i Athens arkeologiska värld. I hennes rapport Varia och incerta från Athen 2007 får vi bl.a. följa utvecklingen i samband med uppförandet av det nya Akropolismuseet.

Inte om aktuella händelser på Sicilien men väl något om öns mytologiska arv och dess verklighetsanknytning berättar Maud Webster, historiker och författare, i Siciliens östkust: myt och verklighet. Därefter beger vi oss från Siciliens sägner till en analys av kropp och kultur: ett tema som ju kan studeras såväl i vår tid som i bilder från antiken och medeltiden. I Erythmos, en idé kopplad till ethos, berättar Anne Karahan, fil. dr i Konstvetenskap, Stockholm, hur samhällsideal och ideologier avspeglas i konsten och hur man kan spåra detta genom att jämföra antik skulptur med kristna mosaiker från 1300-talets Bysans.

Nästa bidrag fokuserar på Theoderik den store som blev Italiens härskare 493 e.Kr. och som hade ett stort intresse för bildning och kultur. Izabella Donkow, forskarstuderande i Antikens kultur och samhällsliv vid Stockholms universitet, redogör under rubriken Ostrogoten Theoderik – staden Roms restaurator för hur detta intresse bl.a. tog sitt uttryck i ett omfattande restaureringsprogram av den stad som han besökte endast en gång.

Efter dessa läsefrukter från den antika historien återgår vi till att hålla oss up to date om nu gällande händelser inom vårt område. Två aktuella böcker recenseras och i Medusa tipsar hittar ni nyutkomna verk som nu finns att tillgå på bokmarknaden. Inte nog med det! Mer nyheter om än i notisform presenteras i vår ständigt återkommande Pantoia. Det hela avslutas elegant med en Medusa i siluett klippt och skuren av H.C. Andersen. Så håll till godo och på återseende i december då Medusa tar sig en titt på vilka uttryck antiken tar sig i vår moderna samtid.

Innehåll:
Allan Klynne, Rapport från Rom
Jenny Wallensten, Varia och incerta från Athen 2000
Maud Webster,  Siciliens östkust: myt och verklighet
Anne Karahan, Erythmos, en idé kopplad till ethos
Izabella Donkow,  Ostrogoten Theoderik. Staden Roms restaurator
Recensioner
Medusa tipsar
Pantoia

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand