Medusa nr 1, 2011: Etrusker i nutid och framtid

Medusa nr 1, 2011

Medusa nr 1, 2011

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Forskningen kring Toskanas forna befolkning har en lång och framstående tradition i Sverige, bl.a. från de två stora utgrävningarna i Etrurien: Acquarossa och San Giovenale.

Författarna i detta temanummer om etruskerna representerar en grupp forskare som ägnat en stor del av sina studier och yrkesverksamhet åt etruskisk kultur och arkeologi.

Vi får en inblick i forskning med ett stort spann: från det pastorala landskapet till arkitektoniska terrakottor, från etruskiska spådomar till inskrifter, gemmer och sigill.

Numret tillägnas minnet av Charlotte Wikander (Lunds universitet).

Innehåll:
Ingrid Edlund-Berry, Etrusker i nutid och framtid. Landskap och kontext
Barbro Santillo Frizell, Terra Etrusca
Ingrid D. Rowland, Renässansens Viterbo. En förfalskares guide till sin hemstad
Fredrik Tobin, Tabula Cortonensis sprider nytt ljus över det etruskiska språket
Ulf R. Hansson, Studiet av den etruskiska glyptiken
Ingela M. B. Wiman, Spådomar och underjordens gudar. En aspekt av etruskisk religion
Örjan Wikander, Tegel och terrakottor. Tankar kring Nancy Winters bok Symbols of Wealth and Power
Medusa i Castiglion Fiorentino

Redaktionen:
Henrik Boman (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Julia Habetzeder, Helena Meskanen, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.