Medusa nr 4, 2010: Mer än bara grävning

Medusa nr 4, 2010

Medusa nr 4, 2010

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Undersökningar av arkeologiska lämningar omfattar naturligtvis utgrävningar, men i dagens läge är arkeologernas åtagande ofta mer omfattande än så. I samband med utforskningen av Poseidons helgedom på Kalaureia anordnas till exempel utställningar, konserter och olivskördar. Läs mer om ett modernt fältprojekts många ansikten!

Vem var Kyros den store, perserrikets grundare? Ashk P. Dahlén beskriver Kyros liv och det samhälle han skapade.

Nu kan man utforska antikens Rom i 3D med Google Earth! Följ stadens gator och akvedukter och se hur de såg ut på 300-talet e. Kr. Jerry Helliker berättar om projektet bakom det nya programmet.

Den romerske författaren Tacitus bok Germania har under tidigmodern och modern tid använts av nordbor och tyskar som källa till deras tidiga historia och ursprung. Lennart Lind berättar om bruk och missbruk av Germania över tid.

Innehåll:
Julia Habetzeder, Mer än bara grävning. Kalaureia-projektets många ansikten
Jesper Blid, Labraunda. Ny fotoutställning och publikation
Margherita Midy, Cassiodorus. Hög ämbetsman och ”medeltidens store lärare”
Ashk P. Dahlén, Kyros den store. Perserrikets grundare
Jesper Blid, Återbruk av romerska monument i det tidigmedeltida Konstantinopel
Jerry Helliker, Antikens Rom i digital version
Lennart Lind, Svionerna i Tacitus Germania. Tankar kring den senaste svenska utgåvan
Nyutkommet
In memoriam Charlotte Wikander
Karnevals-Medusa?

Redaktionen:
Henrik Boman (ansvarig utgivare), Julia Habetzeder (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Helena Meskanen, Lovisa Strand, Margareta Svensén.