Medusa nr 3, 2010: i hamn

Medusa nr 3, 2010

Medusa nr 3, 2010

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

I detta nummer besöker vi hamnstäder runt Medelhavet, från Sidon i öst till Sevilla i
väst:
– Ostia försörjde under antiken världsstaden Rom med importerad säd, och stadens vackra ruiner har förfört turister i decennier.
– Athens port mot havet, Pireus, staden med det rätvinkliga gatunätet, tjänade som Athens hamnstad i århundraden.
– Pozzuoli har idag fallit i glömska, men antikens Puteoli var en av de största hamnstäderna i Italien.
– Pompeji å andra sidan, som i dagens turisttider har ett enormt rykte, var under antiken en liten hamnstad vid mynningen av Sarnofloden.
– Kosmopolen Alexandria, staden i gränslandet mellan Saharas sandhav och Medelhavet har varit en av Medelhavets viktigaste städer sedan den grundlades av Alexander den store.

Och i Piscina Mirabilis bjuds vi in till ett besök i underjorden.

Innehåll:
Lena Larsson Lovén & Madelaine Miller, Havsmiljö och antika hamnstäder runt Medelhavet
Kristina Älveby, Sidon. Ett möte mellan öst och väst
Maria Bruun-Lundgren, Nea Paphos. Flottbas, handels- och pilgrimshamn på Cypern
Niki Eriksson, Kition. En av flera hamnstäder på Cypern
Sandra Karlsson, Alexandria och den lukrativa lyxvaruhandeln
Agneta Strömberg, Pireus. Athens port mot Medelhavet
Madelaine Miller, Puteoli. En av romarrikets viktigaste hamnstäder
Linnéa Johansson, Pompeji. Hamnstaden mellan havet och floden
Lena Larsson Lovén, Ostia. Roms kosmopolitiska hamnstad
Maja Kramer, Sevilla. En romersk hamnstad i inlandet
Julia Habetzeder, Piscina Mirabilis
Maja Kramer, En Medusa i Carmona i Andalusien
Medusa tipsar

Redaktionen:
Henrik Boman (ansvarig utgivare, chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Julia Habetzeder, Maria Lowe Fri, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.