Medusa nr 1, 2012

Medusa nr 1, 2012

Medusa nr 1, 2012

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Att uppnå målet med vilka medel som helst – var P. Clodius Pulcher en terrorist eller folkets förkämpe?

Citron, för oss en självklarhet på matbordet, men hur kom frukten till Europa, och hur gjorde romarna när de skyddade de känsliga träden under vintern.

Svenska forskare och egeisk förhistoria har en lång historia tillsammans. Vi får en översikt över forskningsmöten och forskningsfronter i Greklands förhistoria.

Latinska citat i all ära, men vad händer när det blir fel.

Heroiska namn och platser, Agamemnon, Nestor och Mykene, men vad var orsaken till den bländande bronsålderns undergång? Kan vi någonsin få veta hur det faktiskt gick till?

Innehåll:
Monica Nilsson, Vart tog alla hjältar vägen? Slutet på den grekiska bronsåldern
Örjan Rudstedt, Upp flyga orden men… det skrivna blev visst fel
Ann-Louise Schallin, Minoer och mykenare. Svenska forskare och egeisk förhistoria
Hampus Olsson, P. Clodius Pulcher. ”Terrorist” eller folkets förkämpe?
Jan G. Holmberg, Citrus – världens mesta frukt
Ludmila Werkström, Etruskiska gravmålningar och alabasterhantverk – nya utställningar om etrusker
Medusa under en antikrunda i Latinkvarteren
Lästips

Redaktionen:
Henrik Boman (chefredaktör), Lovisa Strand (koordinator), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Julia Habetzeder, Anna Lindblom, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.