Medusa nr 4, 2011

Medusa nr 4, 2011

Medusa nr 4, 2011

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Äktenskaplig harmoni eller sexköp? Är de spinnande kvinnorna prostituerade, hustrur eller idealbilder av ogifta jungfrur? Läs Gunnel Ekroths artikel om hur vasmotiv tolkats under olika epoker.

Läs också den finurliga historien om hur det kommer sig att en badplats i Mölndal bär namnet av en romersk diktator som ett exempel på hur det klassiska kulturarvet av egen kraft lever vidare i vår svenska kulturhistoria.

Antigone som statsvetenskap. Stenström diskuterar livfullt utifrån John Tralaus bok Draksådd. Om den antika tragedin som politiskt tänkande, människans motsägelsefullhet som den uttrycks i Sofokles drama Antigone

Automedon – en doldis som blev ett begrepp. Roos ger sig i kast med ytterligare en av de mindre kända figurerna i Iliaden nämligen Achilleus körsven i trojanska kriget, Automedon.

Innehåll:
Gunnel Ekroth, Ull, pengar och sex – tolkningar av ett attiskt, rödfigurigt vasmotiv
Thure Stenström, Antigone som statsvetenskap
Gunilla Bohman, Spegling av romerska dygder. Rättssystemet i senrepublikens Rom
Gun Blomkvist, Medusa från havets botten
Paavo Roos, Automedon – en doldis som blev ett begrepp
Jan Hoff, Myttolkning ska byggas utav glädje
Lars Gahrn, Diktatorn Sulla och badplatsen i Mölndals stad

Redaktionen:
Henrik Boman & Lovisa Strand (chefredaktörer), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Julia Habetzeder, Anna Lindblom, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.