Medusa nr 3, 2011: Caesar

Medusa nr 3, 2011

Medusa nr 3, 2011

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Driven politiker, oförliknelig general, framstående talare, skicklig skribent.

En man vars liv utspelades i ett kritiskt skede av Roms historia och vars våldsamma död blev inledningen till en ny epok. Och dessutom tankestoff för generationer av europeiska statsmän och författare.

Gaius Julius Caesar är en av antikens centralgestalter. Detta temanummer om honom innehåller sex artiklar skrivna av författare från olika akademiska discipliner.

Innehåll:
Eva Rystedt, Fokus: Caesar
Allan Klynne, Gaius Julius Caesar
Dick Harrison, En historikers syn på Gaius Julius Caesar
Ida Östenberg, Diktatorns död
Henrik Boman, Bara en blick! Franz von Stuck och Medusa
Jane Fejfer, På jakt efter Caesars porträtt
Örjan Wikander, Fastrar, morbröder och tjocka släkten. Caesar i prosopografiens ljus
Gunhild Vidén & Eva Rystedt, Vem bodde var i Gallien? Om att läsa Caesars latin

Redaktionen:
Henrik Boman (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Julia Habetzeder, Anna Lindblom, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Ludmila Werkström.