Medusa nr 1, 2015

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Medusa 36:1 (2015)

Medusa 36:1 (2015)

Förtärde de kristna människokött under sina sammankomster? Petter Spjuts artikel berättar om rysliga rykten om kristen kannibalism på 100-talet e. Kr.

Sten Niklasson förmedlar historien om den världsberömde
amatörarkeologen Heinrich Schliemann och den större
guldskatt han påstod sig ha funnit i Troja. Historien om denna ”Priamos skatt” är fylld av märkliga turer med förgreningar ända in i vår tid.

Före dechiffreringen av de egyptiska hieroglyferna byggde föreställningarna om Egypten i västerlandet på få källor. Grundläggande var Bibeln, i vilken Egypten skymtar förbi i berättelserna om Josef och hans bröder, om Moses och flykten till Egypten. Bibeln saknar dock referenser till den egyptiska skriften.

Innehåll:
Alexander Svedberg. Arkeologin och teknologin: några nedslag i Roms museivärld.
Susanna Blåndman och Gun Blomkvist. Vilar Alexander i Amfipolis?
Sten Niklasson. Priamos skatt.
Åke Engsheden. Egyptens hieroglyfer i de klassiska författarnas våld.
Fredrik Sixtensson. Var Perikles keynesian?
Richard Olsson. Stadsbyggnad för hälsa och miljö i Grekland och Rom.
Recensioner
Li Österberg. Medusa.