Medusa nr 4, 2013: Minoiskt möte på klassisk mark

Omslaget till Medusa nr 4, 2013

Medusa nr 4, 2013

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Läs om hur politik och konflikt formar historieskrivningen och hur kulturarvet används på Cypern. Öns historia beskrivs å ena sidan som starkt kopplad till den grekiska antiken och å andra sidan som en plats med ett mångkulturellt arv.

I det romerska samhället var befolkningen indelad i tre kategorier: friborna, frigivna och slavar. Att vara frigiven var en status som var viktig att visa upp och som manifesterades i ord och bild på de frigivnas gravmonument.

Med inte mindre än fyra bokrecensioner kan detta nummer av Medusa också ge vägledning i jakten på den perfekta julklappen!

Innehåll:
Maria Lowe Fri, Minoiskt möte på klassisk mark
Fredrik Tobin, Etruskisk arkeologi i hetluften. Pyramider, döda barn och en prins som fick byta kön
Lars Gahrn, Djävulen som ett rytande lejon. En bild från romarnas djurspel
Paula Posner, ”Vivus fecit sibi et suis”. Frigivnas gravmonument i Gallia Cisalpina
Cecilia Rodéhn, Nikosia. En delad stad – ett delat kulturarv?
Birgit Munkhammar, Gradiva går igen – i romaner och på bio
Ragnar Hedlund, Trädgården som plats och idé genom tiderna
Recensioner
Paavo Roos, Medusa som musa

Redaktionen:
Henrik Boman (ansvarig utgivare), Julia Habetzeder (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Anna Lindblom, Maria Lowe Fri, Lovisa Strand, Margareta Svensén, Erika Weiberg, Ludmila Werkström.