Medusa nr 2, 2007: Den grekiska historien omtolkad

Medusa nr 2, 2007

Medusa nr 2, 2007

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Det antika Greklands historia upphör aldrig att fascinera, från tidigaste förhistoria till det klassiska Athen. Vissa teman återkommer gång på gång och lockar ständigt till nya studier. I det här numret presenterar vi fyra artiklar om några av dessa teman: de första jordbrukssamhällena, Homeros person och verk, vulkanutbrottet på Thera, och en av det klassiska Athens tungviktare, Themistokles.

Fil. dr Mats Johnson inleder med Europas första jordbrukare om de första jordbrukarna på grekisk mark. Här får vi veta vilken roll klimatet och landskapet spelade under neolitikum och hur man valde att bosätta sig och försörja sig. Arkeologiska undersökningar visar att det var stora skillnader mellan der regniga norr och det torrare söder.

Näst på tur är Alf Uddholm, docent och fil. jub. dr, som tar sig an en av de klassiska gåtorna inom antikforskningen, nämligen ”den homeriska frågan”. I Tankar kring Homeros och hans skeppskatalog dryftas frågan vem Homeros egentligen var och hur man kan tolka innebörden i hans verk. Hos Homeros hittar man nämligen spår såväl från förhistorisk tid och senare perioder, som från det grekiska området och Orienten.

En annan och mer dramatisk sida av det förhistoriska Grekland får vi se i Thera – en ö begravd i aska. Fil. mag. Lovisa Strand ger oss en spännande inblick i de antika (och nutida) vulkanernas värld utifrån ett av de mest kända vulkanutbrotten genom historien. Apropå antika vulkaner rapporterar docent Arja Karivieri, lektor vid Stockholms universitet och verksam som arkeolog bl.a. i Pompeji, om de senaste teorierna kring Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. Nya arkeologiska bevis har nyligen presenterats som ännu säkrare daterar den ödesmättade dagen då utbrottet skedde.

Tillbaka till den grekiska historien, denna gång det klassiska Athen: Mikael Johansson, fil. dr. i grekiska vid Göteborgs universitet, berättar vad vi inte visste om en av de mest kända athenska politikerna: Themistokles. ”Snaskiga detaljer” från Themistokles vilda ungdom utlovas i Themistokles syndfulla ungdomsår – ett deklamationstema.

Som vanligt finns det nya böcker om antiken att titta närmare på. Vi bjuder på tre recensioner, den här gången med tema thriller och antik sport, och dessutom tipsar Medusa om två nyutkomna böcker med antiken i fokus. I Pantoia kan man som vanligt läsa om antika nyheter, och slutligen en riktig kändis-Medusa! Nästa nummer kommer ut i september och innehåller bl.a. färska rapporter från Athen och Rom.

Innehåll:
Mats Johnson, Europas första jordbrukare
Alf Uddholm, Tankar kring Homeros och hans skeppskatalog
Lovisa Strand, Thera. En ö begravd i aska
Arja Karivieri, Vesuvius utbrott omdaterat!
Mikael Johansson, Themistokles syndfulla ungdomsår. Ett deklamationstema
Medusa tipsar
Bokrecensioner
Pantoia

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand