Medusa nr 1, 2007: Antika kvinnorum

Medusa nr 1, 2007

Medusa nr 1, 2007

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Vi i Medusaredaktionen vet att det finns ett stort intresse för kvinnors levnadsvillkor under antiken. Detta märker vi inte minst på den rykande åtgången av Medusas tema-nummer om kvinnor i antiken som kom ut 1988. Det enda nummer i Medusas historia som faktiskt sedan ett antal år tillbaka är helt slutsålt! Vi kan också se att kurser i detta ämne som ges på våra universitet runt om i landet alltid lockar ett stort antal studenter. Och både på den svenska och internationella forskningsarenan har kvinnans roll i antiken belysts ur alla möjliga synvinklar i otaliga publikationer. Med dessa fakta i åtanke är det med förvåning som vi inför utgivningen av detta nummer konstaterar att svenska bokförlag fortfarande lanserar antiken som en nästan uteslutande manlig intressesfär. Vad vi kan se domineras den svenska utgivningen av böcker om antiken fortfarande till stor del av historier om kejsare, generaler och antik krigsföring. Varför?

De tre utgåvor på svenska om kvinnor under antiken som vi har kunnat hitta på bokmarknaden är Romarinnor och romare, Resebrev från det heliga landet och Den sköna Helena. De är alla omnämnda i detta nummer. Vi ger dessutom några tips om aktuell och lättillgänglig facklitteratur på engelska om kvinnors levnadsförhållanden under antiken för den som ytterligare vill förkovra sig.

Men varför gå över ån efter vatten? Börja först med att läsa om de antika kvinnorum som presenteras i detta nummer! Först ut är Hanna Källström,  fil. mag. vid Göteborgs universitet, som i sitt bidrag, Från jungfru till hustru. Athenska och romerska bröllopsriter, berättar om den ritual som antagligen räknades som den viktigaste i en kvinnas liv. I Släktets fortlevnad av Sigbritt Olsson, fil. mag. vid Göteborgs universitet, får vi veta mer om hur manliga filosofer och läkare under antiken tänkte sig att fortplantningen gick till och hur mannens och kvinnans roller i denna process uppfattades. Från detta kroppsnära ämne går vi så över till att studera senantika kvinnors musikvanor. Erika Lindgren, fil. mag. vid Uppsala universitet, ger i Kvinnligt musicerande i den tidigkristna kyrkan, syndigt eller gott? sin syn på hur kvinnor med tycke för musik uppfattades under denna andliga era. Därefter följer Kvinnorna bakom Kleopatra av Jenny Wallensten, bitr. direktör vid Svenska Institutet i Athen, som diskuterar kvinnliga makthavare vid det ptole­meiska hovet i Egypten under senhellenistisk tid. Antika nyheter presenteras i Pantoia och så avslutar vi med en Medusa som sleeping beauty, beskriven av professor Charlotte Scheffer.

Nästa nummer kommer ut lagom till midsommar och då får vi bl. a. veta mer om Europas första jordbrukare. Men innan dess – Glad påsk!

Innehåll:
Hanna Källström,  Från jungfru till hustru. Athenska och romerska bröllopsriter
Sigbritt Olsson, Släktets fortlevnad
Erika Lindgren, Kvinnligt musicerande i den tidigkristna kyrkan,  syndigt eller gott?
Jenny Wallensten, Kvinnorna bakom Kleopatra
Bokrecensioner
Medusa tipsar
Medusa tvekar
Pantoia

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand