Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

I samarbete med forskare och forskarstuderande i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs Universitet samt Historiska Institutionen vid Helsingfors Universitet presenterar Medusa ett spännande temanummer om familjen under antiken. Först ut är fil. dr Lena Larsson Lovén som inleder med Familjen. Viktig i samhällsstrukturen, i vilken familjens centrala betydelse i det antika samhällets sociala uppbyggnad betonas. Därefter kommer turen till barnen genom fil. dr Agneta Strömberg som i Barndomen. En skolning för livet sett ur ett genusperspektiv beskriver pojkars och flickors olika förhållanden och förutsättningar inom familjen under sin uppväxt i det klassiska Athen. Under 300-talet f.Kr. skedde stora och omvälvande förändringar i det östra medel­havsområdet som också påverkade synen på familjen och dess manifestationer. Om detta berättar doktorand Sandra Karlsson i Förändringar i en kosmopolitisk värld. Familjen under hellenistisk tid. Därmed lämnar vi den grekiska kultursfären och tar så steget över till den romerska där släktskapsförhållanden inom samhällets elit kom att spela en allt större roll under republiken. För detta maktspel redogör fil. dr Marja-Leena Hänninen i Familjen Scipio. Politik, nätverk och strategier hos en adelsfamilj under den romerska republiken.

Vidare får vi i Lena Larsson Lovéns andra bidrag Familjebilder i romersk gravkonst veta hur den officiella framställningen av familjen tog sig uttryck inom en specifik genre av den romerska bildvärlden. En mer privat inblick i familjemedlemmars rela­tioner under romersk tid kan vi få genom de brev nedtecknade på skrivtavlor av trä som har hittats i det romerska fortet Vindolanda i norra England. Några av dessa brev och deras innehåll får vi ta del av i fil. kand. Charlotte Forsgrens artikel Flavius Cerialis och Sulpicia Lepidina. En brevskrivande familj, där hon berättar om romerska soldatfamiljers förhållanden långt borta från sina ursprungsorter.

Inför sommarens lata och, förhoppningsvis, soliga dagar har vi fördubblat våra ­bok-tips som vi hoppas kommer att förhöja stunderna i hängmattan. Detta medan vår ­kring­resande Medusa har hittat vägen till Venedig där hon rapporterar från den utom­ordentligt intressanta utställningen Roma e i Barbari i Palazzo Grassi som pågår fram till hösten. Och så avslutar vi med en ovanligt vackert konstruerad Medusa från Tarragona i Spanien väl beskriven av Maja Kramer.

Glad sommar! Vi ses igen i höst, närmare bestämt i mitten av september, då vi får ta del av nya färska rapporter som berättar om antika nyheter från Athen och Rom.

Innehåll:
Lena Larsson Lovén, Familjen. Viktig i samhällsstrukturen
Agneta Strömberg, Barndomen. En skolning för livet sett ur ett genusperspektiv
Sandra Karlsson, Förändring i en kosmopolitisk värld. Familjen under hellenistisk tid
Marja-Lena Hänninen, Familjen Scipio. Politik, nätverk och strategier hos en adelsfamilj under den romerska republiken
Lena Larsson Lovén, Familjebilder i romersk gravkonst
Charlotte Forsgren, Flavius Cerialis och Sulpicia Lepidina. En brevskrivande familj
Medusa tipsar
Medusa i Venedig

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Julia Habetzeder, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand, Eva Wahlberg Sandberg