Medusa nr 3, 2008: Nya utblickar mot Athen och Rom

Medusa nr 3, 2008: Nya utblickar mot Athen och Rom

Medusa nr 3, 2008: Nya utblickar mot Athen och Rom

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Också denna höst presenterar Medusa alldeles färska nyhetsrapporteringar från våra antika metropoler Athen och Rom. Från Athen meddelar, liksom tidigare år, Medusas ständigt trogna medarbetare Jenny Wallensten, biträdande direktör vid Svenska Institutet i Athen. Nu berättar hon i Athen 2008. En ständig kamp mellan gudar och människor bland annat om det märkliga i att antika byggnader i staden har “av-k-märkts”, en historia som har intresserat athenska medier under det gångna året. Koll på läget i den arkeologiska världen i Rom har Simon Malmberg, forskarassistent vid Svenska institutet i Rom. I Nyheter från Rom informerar han om senaste nytt kring stadens antika monument samt berättar om några utställningar på gång i den eviga staden.

Vilken Filostratos menar du? Att antikt namnbruk kan vålla problem blir uppen­bart i bidraget Klanen Filostratos där Paavo Roos, pensionerad universitets­lektor i Antikens kultur och samhällsliv i Lund, som med anledning av att hans översättning av Gymnastike kommer ut under hösten, gör oss uppmärksamma på problemet. Så åter tillbaka i Rom berättar författaren och historikern Maud Webster om Mussolinis betydelse för hur några av de antika monumenten i staden idag ter sig, Där Augustus ande svävar i luften. Och så landar vi än en gång i den grekiska kultursfären med hjälp av Jan Hoff, bibliotekarie och ­litteraturvetare som i Xenofon med fingrar fläckade av bläck och blod ger oss en inblick i den grekiske skriftställarens verk och dagar.

Ett helt nytt tillskott i Medusas repertoar presenteras av fil. dr Monica Nilsson i seriestrippen Svenska Egyptenexpeditionen. Därtill ger Medusas återkommande inslag Medusa tipsar och två recensioner inspiration till vidare läsning i höstmörkret och vår kringresande Medusa rapporterar i korthet från en konferens i Helsingfors. Något så ovanligt som en brevslukande Medusa presenteras av fil. dr Henrik Boman och avslutar det hela. Därmed ställer vi in siktet på nästa nummer, som kommer ut lagom till jul, och som fokuserar på det ­antika Cypern med anledning av en kommande utställning på Medelhavsmuseet i Stockholm, som öppnar i januari 2009.

Innehåll:
Jenny Wallensten, Athen 2008. En ständig kamp mellan gudar och människor
Simon Malmberg, Nyheter från Rom
Medusa tipsar
Paavo Roos, Klanen Filostratos. En författarsläkt från Lemnos under kejsartiden
Medusa i Helsingfors
Maud Webster, Där Augustus ande svävar i luften. Piazza Augusto Imperatore i Rom
Den svenska Egyptenexpeditionen
Jan Hoff, Xenofon med fingrar fläckade av bläck och blod
Bokrecensioner

Redaktion:
Lovisa Strand (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Henrik Boman, Susanne Carlsson, Julia Habetzeder, Anna Lindblom, Maria Lowe Fri, Kerstin Silfwerbrand, Eva Wahlberg Sandberg