Medusa nr 4, 2008: Cypern

Medusa nr 4, 2008: Cypern

Medusa nr 4, 2008: Cypern

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Medelhavsmuseets nya utställning av Cypernsamlingen öppnar den 30 januari 2009. Med anledning av detta samarbetar Medusa i detta temanummer om Cypern med Medelhavsmuseet. Artiklarna ger oss en inblick i öns fascinerande antika förflutna. Grunden till Medelhavsmuseets Cypernsamling utgörs av material från de utgrävningar som den Svenska Cypernexpeditionen utförde på 1920- och 1930-talen över hela Cypern, bl.a. i Vouni, Idalion och Ajia Irini.

Cypern idag är ett annat Cypern än det den Svenska Cypernexpeditionen besökte. Då var Cypern en brittisk koloni. Idag är Cypern en delad ö. FN-trupper (UNFICYP: United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) bevakar gränsen mellan republiken Cypern i söder och den av Turkiet invaderade nordliga delen, och idag skulle det av politiska skäl vara omöjligt att genomföra samma omfattande studie av hela ön som den Svenska Cypernexpeditionen gjorde.

Öns strategiska läge har haft en stor roll i den skiftande maktbalansen mellan de stormakter, antika såväl som moderna, som kämpat om herraväldet i östra Medelhavet. För att ge en bild av de maktstrukturer som varit inblandande i Cyperns turbulenta historia kan vi räkna upp: de mykenska, assyriska, egyptiska och persiska rikena, fenikerna, ptoleméerna och det romerska imperiet under antiken; det bysantinska väldet, franker och venetianare under medeltiden, det ottomanska riket från 1570-talet och som sista stormakt som styrt över Cypern, det brittiska imperiet.

På 1900-talet blev olja ett maktmedel. Storbritannien och Frankrike delade upp Främre Orienten mellan sig, och maktgrupperingar som skulle utmynna i 1900-talets blodiga konfrontationer etablerades. Dessa konfrontationer tog sig också uttryck på Cypern, mellan det brittiska imperiet, greker och turkar. Sedan Cypern blivit självständigt 1960, ökade konflikterna mellan den grekiska och den turkiska befolkningen och i juli 1974, som svar på ett försök från juntan i Grekland att störta den demokratiskt valda regeringen i Cypern, invaderade Turkiet ön.

Cypern blev en delad ö, en annan ö än den Svenska Cypernexpeditionen besökte. Flera av de utgrävningsplatser där den Svenska Cypernexpeditionen var verksam ligger idag i den norra zonen, en väl så stark påminnelse om att modern historia påverkar vår tillgång till den gångna historien på flera sätt. Det är under dessa förhållanden som arkeologerna har arbetat och fortfarande arbetar  på Cypern idag.

Sedan Cypern blev medlem i EU år 2004 har det blivit lättare att korsa gränsen mellan zonerna. Efter folkomröstningen samma år då grekcyprioterna röstade nej till Kofi Annans och FN:s förslag till ett enande, är Cypernfrågan fortfarande aktuell.

Innehåll:
Henrik Boman, Cypern. Historien som fångar historien
Kristian Göransson, Cypernsamlingarna på Medelhavsmuseet
Fredrik Helander, Ajia Irini. Den rika skörden från prästens åker
Sofia Nordin Fischer, Kvinnor och kult på Vouni
Marie-Louise Winbladh, Idalion. Kärlek, krig och kult
Hedvig Landenius Enegren, Stavelseskrift på Cypern
Paul Åström in memoriam
Medusa i Hässleholm
Medusa tipsar
Tjugo frågor om den Svenska Cypernexpeditionen

Redaktion:
Julia Habetzeder (chefredaktör), Gun Blomkvist, Susanna Blåndman, Susanne Carlsson, Maria Lowe Fri, Monica Nilsson, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand, Eva Wahlberg Sandberg, Erika Weiberg, Ludmila Werkström