Medusa nr 4, 2005: Sveriges enda antiktidskrift jubilerar

Medusa nr 4, 2005

Medusa nr 4, 2005

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Vintern 1979 kunde man läsa följande i ett upprop författat av en arbetsgrupp som bestod av tretton yngre forskare vid universiteten i ämnet Antikens kultur och samhällsliv:

”Antiken lever! En tidskrift om antiken – namnet ännu en öppen fråga –  kommer att ges ut, förhoppningsvis redan från och med våren 1980. Tidskriften är avsedd att utkomma med 2–4 nummer per år och skall rikta sig till alla antikintresserade såväl som till andra, allmänt kulturintresserade läsare.”

”Avsikten med tidskriften är att fånga upp det antikintresse som redan finns, även det som kanske inte är så uttalat, men också att vidga det, att presentera antiken för de grupper, som kanske upplever antiken som ovidkommande eller ointressant, att visa att antiken lever och angår oss.”

I år fyller vår kära Medusa 25 år! Sedan 1980 har tidningen getts ut med fyra nummer per år, och nu firar vi det genom att bjuda in tidningens grundare och allra första skribenter till att underhålla läsarna.

Tidningens första nummer pryddes av det karaktäristiska Medusahuvudet, tidningens symbol, som skapades av Örjan Wikander med ett etruskiskt antefix som förebild. Nu får vi veta att Medusas tunga visst råkade ut för ett missöde denna gång, och att det nu, efter 25 år, är dags för hennes rehabilitering. Professor Örjan Wikander, Lunds universitet, berättar i Medusas tunga. Historien om ett långlivat misstag om historien bakom denna olycka och för nästan första gången får vi se hur en frisk och glad Medusa ska se ut på riktigt! Samtidigt vill vi i redaktionen passa på att tacka Örjan för den friska Medusan och lovar att hon hädanefter ska få ha sin riktiga tunga.

Nästa bidrag är ett anrop till Antiken, Antiken ohoj!, från professor Eva Rystedt vid Lunds universitet. Var befinner sig Antiken i förhållande till oss i vår tid, hur kan vi närma oss henne och hur kan vi få människor omkring oss att vilja närma sig antiken? Här diskuteras dessa viktiga frågor som rör ämnet antiken.

Ett sätt att närma sig antika monument är att återanvända dem! Om hur man har använt och återanvänt antika lämningar under modern tid skriver Docent Berit Wells, projektledare för The Kalaureia Excavation Project, i Templet som försvann. Här får vi se exempel på (ibland kanske alltför) ståtliga rekonstruktioner och samtidigt veta mer om hur Poseidontemplet på Kalaureia använts som stenbrott!

Efter detta ges ordet till fil dr Lennart Lind. Han är inte bara en av Medusas grundare och idéskapare utan forskar nu i myntfynd och myntförhållanden under romersk kejsartid. I Att testa mynt i det antika Rom, ger han oss en god inblick i hur kontrollen av myntens metallvärde gick till i romarriket. Professionella växlare användes vid penningtransaktioner för att testa myntens renhet och värde och det är spåren av dessa ”bankirers” verksamhet som vi här får oss till livs.

I ytterligare två artiklar ges kanske svar på frågor som ställdes i Medusas allra första nummer. Professor Charlotte Scheffer, Stockholms universitet, skriver i Athenska vaser som historisk spegel II om kulturutbytet mellan athenare och etrusker under 500- och 400-talet, utifrån keramikformer och motiv i vasmåleri.

Professor Margareta Strandberg Olofsson, vid Göteborgs universitet, tar sedan upp frågan om motivets betydelse i etruskisk konst, närmare bestämt Heraklesmotivet på terrakottaplattor från Acquarossa, i Herakles som symbol. Om bilder och idéer.

Och så ännu några bilder från Etrurien, den här gången inte med en Herakles men väl med en annan känd man, Gustaf VI Adolf. Professor Charlotte Scheffer delar med sig av några minnesbilder från utgrävningarna på Acquarossa i Att gräva med Kungen.

En jubilerande Medusa nöjer sig förstås inte bara med en enda gorgonframställning. I den allmänna festyran har hela tre stycken gorgoner från Evia (Euboia) slagit sig lösa och landat på våra avslutande sidor. Samtliga presenterade av författaren Göran Börge.

Till slut vill vi i redaktionen önska våra läsare God läsning, God helg och ett riktigt Gott nytt år! Vi ses igen i mars 2006.

Innehåll:
Örjan Wikander, Medusas tunga. Historien om ett långlivat misstag
Eva Rystedt, Antiken ohoj!
Charlotte Scheffer, Athenska vaser som historisk spegel II
Berit Wells, Templet som försvann
Lennart Lind, Att testa mynt i det antika Rom
Margareta Strandberg Olofsson, Herakles som symbol. Om bilder och idéer
Charlotte Scheffer, Att gräva med Kungen

Redaktion:
Anna Lindblom (chefredaktör), Pedro Bentancour Garin, Gun Blomkvist, Susanna Blåndman,
Julia Habetzeder, Jenni Hjohlman, Kerstin Silfwerbrand, Lovisa Strand