Nytt fullmatat nummer ute nu

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Medusa 39:1 (2018)

Medusa 39:1 (2018)

Kära Medusaläsare!

Balansvågen är ett av människans äldsta mätinstrument och en betydelsefull symbol än idag. Tidlös design och svårslagen precision säkerställde vågens centrala roll inom handel likväl som dess betydelse som religiöst och symboliskt maktmedel.

Jan Hoff skriver om seriefiguren Alix som var föregångare till den mer kände Asterix.1700-talets lärde behärskade latinet i både tal och skrift och latinet var det självklara internationella språket. Dessa lärde hade en djup förtrogenhet med de klassiska författarna. I sin korrespondens använde de gärna klassiska citat för att ge pregnans åt sina åsikter eller som uttryck för sitt skämtlynne. Artikeln ger exempel på detta i korrespondensen mellan den franske medicinprofessorn Sauvages och hans svenske vän och kollega Carl von Linné

Innehåll:

  • Josefin Löfving & Elias Lindman. Den tidlösa balansvågen. Redskap och symbol.
  • Gullög Nordquist. Dryckesvisor, kariska aulos-melodier och dansmusik. Om sång och instrument i antikens Grekland.
  • Patrik Klingborg. Valencia under republikansk tid.
  • Cecilia Rodéhn. Vetenskap, religion och ursprung. Valencias museer.
  • KJan Hoff. Alix – den romerske gallern.
  • Johnny Strand.  Klassiska citat och moderna läsare.
  • Recensioner.
  • Medusa tipsar.
  • Ludmila Werkström. Medusa med väldoft.