Nytt nummer om ”Kulturarv” är nu ute

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Medusa 38:4 (2017)

Medusa 38:4 (2017)

Kära Medusaläsare!

I detta nummer av tidskriften Medusa är fokus på det antika kulturarvet. Ett ämne som fått mycket uppmärksamhet i pressen och som väcker mycket känslor – inläggen och debatterna har kommit från olika aktörer med varierande agendor. Tidskriften Medusa minns särskilt väl nedläggningshotet mot de svenska forskningsinstituten i Athen, Rom och Istanbul, och frågan om minskade eller indragna bidrag till kulturtidskrifter från Kulturrådet (då en av våra redaktionsmedlemmar deltog i en demonstration och symboliskt klippte sönder vår tidskrift!). Sådana förändringar hade fått förödande konsekvenser, inte minst för Medusa.

Eftersom debatten har pågått i olika medier är det svårt att få ett helhetsgrepp om den. Medusas intention har varit att samla så många aktörer som möjligt, för att de ska få presentera sin syn på det antika kulturarvet (geografiskt sett Medelhavsområdet, Främre Orienten och Egypten). Vi har efterfrågat artiklar från representatner för olika partier (kulturminister Alice Bah Kunke och Birigitta Ohlsson, som har engagerat sig i återuppbyggandet av Palmyra),

museivärlden (chefen för Medelhavsmuseet Ann Follin), den akademiska världen (antikens kultur och samhällsliv, arkeologi konstvetenskap), olika organisationer som verkar inom kulturarvssfären (Unesco, svenska Parthenonkommittén, Kulturarv utan gränser m.fl.) samt journalister och debattörer för att få just deras perspektiv på ämnet.

Vår förfrågan har tagit väl emot från akademins sida, och forskarna som bidragit representerar ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och konstvetenskap. Från organisationer och institut fick vi också positiva svar, och Unesco och Kulturarv utan gränser har bidragit med artiklar. Det som dock är beklagligt är att det är tyst från vår kulturminister och från Medelhavsmuseet – det hade varit värdefullt för den demokratiska debatten  om de hade tagit chansen att för fram hur de ser på det antika kulturarvet.

Förutom att vår egen läsekrets kommer att få en mer samlad bild av diskussioner som förts och förs kan Medusa även se en användning av temanumret som inspiration till diskussioner inom undervisning på såväl gymnasie- som universitetsnivå. Och med detta nummer smygstartar Medusa även 2018, som Europaparlamentet utsett till kulturarvsår. Det europeiska kulturarvet kommer att lyftas fram genom bl.a. debatter och utställningar. Som Medusaläsare är du i framkant och fullt rustad för att hänga med i kulturarvsåret!

Innehåll:

 • Fredrik Krohn Andersson och Anna Källén. Portik som politik.
 • Mats Djurberg. Unescos och arbetet med att bevara världens kulturarv.
 • Madelene Holm. Palmyras kända lejon restaurerat.
 • Johan Mårtelius. Svenskt stöd för Balkans klassiska kulturarv.
 • Kristian Göransson. Libyens hotade kulturarv – välbevarade fronminnen skövlas.
 • Johannes Siapkas.  Vad är ett kulturarv? Reflektioner kring en debatt.
 • Marianne Bjerre Jansson.  Medelhavsmuseet.
 • Lena Klintberg. Akropolis i plast.
 • Torsten Rönnerstrand. Nobelpristagarnas Homeros: Om Seferis, Elytis, Walcott och Bob Dylan.
 • Recensioner.
 • Medusa tipsar.
 • Adam Korpskog. Ellen Thesleffs Medusa.