Kategoriarkiv: Temanummer

Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Medusa nr 2, 2008: Familjen i antiken

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

I samarbete med forskare och forskarstuderande i Antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs Universitet samt Historiska Institutionen vid Helsingfors Universitet presenterar Medusa ett spännande temanummer om familjen under antiken. Först ut är fil. dr Lena Larsson Lovén som inleder med Familjen. Viktig i samhällsstrukturen, i vilken familjens centrala betydelse i det antika samhällets sociala uppbyggnad betonas. Därefter kommer turen till barnen genom fil. dr Agneta Strömberg som i Barndomen. En skolning för livet sett ur ett genusperspektiv beskriver pojkars och flickors olika förhållanden och förutsättningar inom familjen under sin uppväxt i det klassiska Athen. Läs mer

Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Medusa nr 1, 2008: Nytt ljus över en grekisk helgedom

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Modern arkeologi i medelhavsområdet är idag något helt annat än när det begav sig på Schliemanns och hans kollegors tid vid slutet av 1800-talet, då tex. Troja och Mykene grävdes ut. I stället för att i första hand gräva med siktet inställt på att hitta spektakulära fynd, utan större intresse för det omgivande sammanhanget, har perspektivet bland moderna arkeologer vidgats betydligt. Med syftet att få ut så mycket kunskap som möjligt av en arkeologisk plats tar arkeologer idag gärna hjälp av andra discipliners teknik och metod. Ett lysande exempel på detta är det mångfacetterade forskningsprogrammet Staden, guden och havet som vi i detta nummer har den stora äran att presentera. Läs mer

Medusa nr 4, 2007: Antiken i samtiden

Medusa nr 4, 2007

Medusa nr 4, 2007

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Ett dominerande samtidsfenomen i vår tid är utan tvekan datorn och de digitala möjligheter dess teknik medför. Liksom det mesta omkring oss påverkas också bilden av antiken av den digitala tekniken. Den ger medel att både utforska och, kanske framför allt, att uppleva antiken på sätt som tidigare inte varit möjliga. Tack vare dataspel och rollspel har den antika mytologin, om än i något omstöpt form, fått en ny storhetstid. I Antika myter i moderna rollspel får vi genom Andreas Forsgren, nordisk arkeolog, en introduktion till de antika referenser som förekommer i det populära rollspelet Dungeons and Dragons. Dessutom får vi av samme författare en recension av dataspelet Age of Mythology. Läs mer

Medusa nr 1, 2007: Antika kvinnorum

Medusa nr 1, 2007

Medusa nr 1, 2007

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Vi i Medusaredaktionen vet att det finns ett stort intresse för kvinnors levnadsvillkor under antiken. Detta märker vi inte minst på den rykande åtgången av Medusas tema-nummer om kvinnor i antiken som kom ut 1988. Det enda nummer i Medusas historia som faktiskt sedan ett antal år tillbaka är helt slutsålt! Vi kan också se att kurser i detta ämne som ges på våra universitet runt om i landet alltid lockar ett stort antal studenter. Och både på den svenska och internationella forskningsarenan har kvinnans roll i antiken belysts ur alla möjliga synvinklar i otaliga publikationer. Med dessa fakta i åtanke är det med förvåning som vi inför utgivningen av detta nummer konstaterar att svenska bokförlag fortfarande lanserar antiken som en nästan uteslutande manlig intressesfär. Vad vi kan se domineras den svenska utgivningen av böcker om antiken fortfarande till stor del av historier om kejsare, generaler och antik krigsföring. Varför? Läs mer

Medusa nr 3, 2006: Antika oaser i Östern

Medusa nr 3, 2006

Medusa nr 3, 2006

Klicka här om du vill köpa detta nummer av Medusa!

Så vitt vi vet har människan i alla tider intresserat sig för drömmar och drömtydning. Det gjorde även de gamla egyptierna som verkar ha tagit företeelsen på stort allvar, vilket ett flertal drömhandböcker och andra texter från det forntida Egypten vittnar om. Idag ter sig förstås förklaringarna bakom drömmarna i dessa skrifter inte helt självklara utan kräver sin expertis. Andreas Winkler, doktorand i Egyptologi vid Uppsala universitet, ger i Drömmar och drömmare i det forna Egypten en intresseväckande introduktion i sitt avhandlingsämne och visar på hur faraonerna använde sig av drömmar för att ytterligare befästa sina maktanspråk. Läs mer